MOL Nyrt.

A fenntartható fejlődést – ezen belül a társadalmi felelősségvállalást, az esélyegyenlőség érvényesülését – alapelvként kezeli vállalatcsoportunk. Egy olyan szemléletet jelent ez számunkra, amely működésünk egészét áthatja.

A MOL-csoport olaj- és gázipari vállalatként meghatározó szerepet játszik a kelet-közép-európai régió gazdasági és a társadalmi életében. A szigorodó jogszabályi kötelezettségeken túl még szigorúbb, belső követelményrendszerünknek is meg kívánunk felelni, szem előtt tartva a befektetők és a társadalom elvárásait.

Figyelmünk középpontjában a fenntarthatóság áll. 2008 óta integrált üzleti jelentést teszünk közzé, melynek része az éves fenntarthatósági teljesítményünk összefoglalója is.

A cégcsoport a fenntarthatóságnak 3 fő dimenzióját különbözteti meg: a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziót. A társadalmi dimenzió foglalja magában az esélyegyenlőség biztosítását, az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a kultúra, egészség és sport támogatását (STEP program, Új Európa Alapítvány). Ide soroljuk továbbá a munkavállalóink elégedettségét javító intézkedéseket, a biztonságos munkahelyek feltételeinek megteremtését és a közösség építést.

A MOL-csoportban valamennyi munkavállalónkat illetően érvényre jutatjuk az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség elősegítését. Munkatársainkat a munkára való alkalmasságuk, illetve teljesítményük alapján ítéljük meg tekintet nélkül nemükre, faji hovatartozásukra, vallásukra, nemzetiséghez való tartozásukra, bőrszínükre, fogyatékosságukra, szexuális irányultságukra, vagy életkorukra. Működésünk során kimondottan törekszünk a munkahelyi sokszínűség elősegítésére, munkavállalóink különbözőségének tiszteletben tartására. Esélyegyenlőségi tervünkben kiemelt figyelmet fordítunk a családos munkavállalókra, ezen belül a gyermekgondozási távolléten lévőkre, a kisgyermekesekre, a megváltozott munkaképességűekre, az 50 év felettiekre, a valamilyen nemzetiséghez tartozó munkavállalókra és a pályakezdőkre is.

Munkatársaink nagy része veszélyes ipari környezetben dolgozik, ezért kevés lehetőségünk van megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatására, de keressük a lehetőségeket, például minden évben fogadunk 1-1 fogyatékkal élő egyetemi hallgatót kötelező szakmai gyakorlatra, diákmunkára.

A MOL alapító tagja a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesületnek. Együttműködünk más, az esélyegyenlőség biztosításáért elkötelezett vállalatokkal, emellett folyamatosan fejlesztjük saját gyakorlatainkat, törekszünk arra, hogy mi magunk is jó példával szolgáljunk.

Tagjai vagyunk a Hungarian Business Leaders Fórum, HBLF ROMASTER programjának, melynek célja a tehetséges, hátrányos helyzetű roma diákok felkarolása. Jelenleg is három kimagaslóan tehetséges fiatalt támogatunk, róluk ITT lehet olvasni.

Szigorú egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) elveinknek kívánunk megfelelni, célunk dolgozóink egészségmegőrzésének támogatása (lásd munkahelyi egészségfejlesztési, védő és szűrő STEP programunkat) és a munkahelyi balesetek megelőzése.

Az Új Európa Alapítványon keresztül erőfeszítéseket teszünk a humán értékek támogatására, legyen szó kultúráról, oktatásról, sportról, beteg vagy rászoruló gyerekek támogatásáról, vagy éppen az utánpótlás neveléséről. Partnerségre törekszünk a sport, a kultúra és a környezetvédelem területén azon civil kezdeményezésekkel, amelyek élhetőbb és humánusabb környezet kialakítására törekednek.

Társadalmi vállalásaink közé tartoznak közösség építő programjaink (MOL Bubi, Zöldövezet Program, Motoros Family).