Grundfos

Rehabilitációs foglalkoztatás a GMH-ban

A Grundfos a világ vezető szivattyúgyártójaként alapítása óta támogatja a megváltozott

munkaképességű dolgozók foglalkoztatását és az egészségügyi rehabilitációt.

Gyártóvállalatai számára – az alapító okiratban meghatározott - előírás, hogy a teljes

munkavállalói létszám 3%-át megváltozott munkaképességűek tegyék ki. Befogadó

munkahelyi modell alkalmazásában előrébb tart, mint más piaci szereplők, és

rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlatait másoknak is szívesen megmutatja.

A foglalkoztatás háttere:

A vállalat irányítása során mindig szem előtt tartja és tartotta a globális fenntarthatóság

szempontjait: felelősségteljesen és fenntartható módon végzi tevékenységét. A

fenntarthatóság, tehát mint vállalati alapérték jelenik meg és hatja át a vállalati

működésmódot mind stratégiai mind operatív értelemben. Ennek szerves része az is, hogy

a cég aktív szerepet játszik az őt körülvevő társadalomban, és fontosnak tartja a társadalmi

felelősségvállalást. Gondoskodik az emberekről – azokról is, akiknek speciális igényeik

vannak. A kiváló termelési mutatószámokon túl a cég rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra

is, hogy alkalmazottai kiteljesedett, elégedett életet éljenek, és hogy munkakörükben,

munkakörülményeikben széleskörű lehetőségeket biztosítson számukra a szakmai és

személyes gyarapodásra és fejlődésre.

A Grundfos társadalmi kötelezettségvállalása jóval megelőzte a CSR fogalmának

megjelenését. Az alapító, Poul Due Jensen fogékony volt a társadalmi problémákra, ami

egyebek mellett abban nyilvánult meg, hogy 1968-ban Dániában műhelyet hozott létre

megváltozott munkaképességű munkavállalók számára.

Ez a kezdeményezés arra a vállalati alapfilozófiára épül, hogy az egyénre, annak ötleteire,

kötelezettségeire, felelősségtudatára, szükségleteire, szaktudására és problémáira kell

összpontosítani. Minden ember felelős saját életéért, de emellett azért a közösségért és

azokért a munkakapcsolatokért is felel, amelynek részese.

A Grundfos azt szeretné elérni, hogy globális munkaerejének minimum három százaléka

hendikeppel induló munkavállaló legyen.

Ennek a felelősségteljes, elkötelezett dán vállalati kultúrának köszönhetően a

magyarországi gyáregységek már a rehabilitációs termelési részleg áttelepítésével épültek

meg, teljesen akadálymentes kialakítással.

A foglalkoztatás jellemzői:

A rehabilitációs dolgozók többsége gyártósori operátorként, összeszerelési munkálatokat

folytat: alapanyagokat gyárt, és készít elő, melyeket a sorokon építenek be és használnak

fel. A négy gyáregységünkben jelenleg összesen 115 megváltozott munkaképességű

személy dolgozik, ebből 108 operátorként és 7 szellemi munkakörben. A szellemi

munkakörben dolgozók recepciósként, kaizen adminisztrátorként, munkaruha-

ügyintézőként tevékenykednek. A foglalkoztatás kezdeti időszakaiban a munkafolyamatok

a megmaradt képességeknek megfelelően lettek kialakítva, és emellett, ezen túlmutatva

egy állandó törekvés figyelhető meg a részlegen arra vonatkozólag, hogy a mindennapi

munkavégzés során is maximálisan tekintetbe vegyük a dolgozók éppen aktuális

egészségügyi állapotát és nehézségeit (munkakör-illesztés).

 

A gyáron belül integrált foglalkoztatás valósul meg: a megváltozott munkaképességű

dolgozóknak napi munkájuk során szoros együttműködést kell ápolniuk a többi részlegen

dolgozó munkatársakkal, s ehhez nélkülözhetetlen, hogy állandó interakcióban legyenek

egymással. Ez is segíti őket abban, hogy egy nagyobb csoport tagjaként, a vállalat

egészének szerves részeként tekintsenek magukra, s tekinthessenek rájuk mások is.

Munkarendjüket tekintve egységesen 4 órában és fix műszakos rendben dolgoznak.

Versenyképes jövedelemben és béren kívüli juttatásokban részesülnek. Munkába

szállításuk megoldását és költségeit is a cég vállalja. A Grundfos belső képzésein és

tréningjein is részt vehetnek. Mindezeken felül üzemi szociális munkás segíti a

mindennapjaikat.

 

Díjak és elismerések

Példaértékű rehabilitációs foglalkoztatási modelljével a Grundfos 2011-ben, 2013-ban és

2015-ben is elnyerte a „Fogyatékosságbarát-munkahely” elismerést.

2011-2013:

A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés kapcsán 2011-ben rövid távú fejlesztésként

azt fogalmaztuk meg, hogy a hirtelen megnövekedett létszám miatt az új kollégák

beilleszkedésének segítése érdekében egy „élmény alapú programcsomagot” dolgozunk ki

és valósítunk meg, valamint speciális munkautasításokat teszünk elérhetővé a dolgozók

részére. A 2011-es hosszú távú fejlesztési tervek között szerepelt egy széleskörű

intézményi kapcsolatrendszer kiépítése a környéken, mely révén egy a korábbinál tágabb

körből tudunk fogyatékos embereket toborozni, kiválasztani. A cél elérése érdekében a cég

több mint 30 szervezettel épített ki kapcsolatot: civilekkel a toborzásban való

együttműködés kapcsán, más vállalatokkal pedig a jó gyakorlatok megosztása céljából.

Rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlatunkra több gyártó cég is kíváncsi volt. A jó példa

továbbadásának reményében a jövőben is szeretnénk bárki számára lehetővé tenni a

részleg megtekintését és részvételt tanácsadáson. A megváltozott munkaképességűek

foglalkoztatásának témakörében a cég szakdolgozatírókat és szakmai gyakorlatosokat is

rendszeresen fogad.

Gyakorlatainkat a médián keresztül is terjesztjük partnereink bevonásával (nyomtatott

sajtó, televíziós csatornák, rádiós közvetítések).

2013-2015:

2013-as pályázatunkban fejlesztésként vállaltuk, hogy egyes szellemi munkakörök ki- és

átalakításával, valamint azok megváltozott munkaképességűekkel való betöltésével

további lehetőségeket biztosítunk a már nálunk dolgozó kollégák mellett olyan fogyatékos

vagy egészségkárosodott embertársaink számára is, akik újonnan szeretnének csatlakozni a

Grundfos csapatához. A kezdeményezés eredményeképpen ma már megváltozott

munkaképességű személyek dolgoznak a recepción és számos más adminisztrátori

munkakörben is.

A megváltozott munkaképességűek karriermenedzsmentje területén végzett kiemelkedő

munkánk elismeréseként a Salva Vita Alapítvány egy különdíjat is nekünk ítélt.

A két éves ciklus alatt emellett folyamatosan bővítettük kapcsolatrendszerünket

megváltozott munkaképességűeket támogató civil szervezetekkel és munkáltatókkal, mely

tevékenységünk gyümölcseként egyre többen tudomást szerezhettek a nyílt munkaerő-

piaci rehabilitációs foglalkoztatásunkban rejlő lehetőségekről és annak főbb

sajátosságairól. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Grundfos a régió szintjén még ma is vonzó

munkáltató hírében áll a megváltozott munkaképességű álláskeresők körében. Ezt

bizonyítja az elmúlt évek folyamán hozzánk benyújtott álláspályázatok töretlenül magas

száma.

CSR Piac Közönségdíj 2015

A CSR Piac az év legrangosabb CSR eseménye, melynek központi témája 2015-ben a felelős

foglalkoztatás volt. Az eseményen nagyvállalatok, KKV-k és társadalmi vállalkozások

mutatták be a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos legjobb gyakorlataikat.

A rendezvény Közönségdíját a Grundfos Magyarország által bemutatott program nyerte el.

A szakmai elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott hosszú távú elköteleződésünk

a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásában, melynek egyik pillére a

számukra is elérhető fejlődési és karrierlehetőségek sokszínűsége. A díjnyertes kiállítói

stand egy-egy megváltozott munkaképességű kolléga múltját, jelenét és jövőbeni terveit

mutatta be a látogatóknak. Célja az érzékenyítés, a figyelem felkeltése és egy követendő

foglalkoztatási példa bemutatása volt.

A pályázat koncepciójának megalkotásához interjúkat készítettünk a vállalat dolgozóival, s

a beszélgetésekből nyert információkat beépítettük a kreatív anyagokba.