Motiváció

Közhasznú Alapítványunk 1991-ben jött létre annak érdekében, hogy segítse a speciális szükségletű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését. Célunk, komplex szolgáltatásaink révén elősegíteni a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését, önálló életvitelét. Feladatunk, modellértékű szolgáltatások kidolgozása, megvalósítása, működtetése, széles társadalmi körben való megismertetése, módszereink átadása. Küldetésünk, a társadalmi szemlélet formálása, érzékenyítése a fogyatékossággal élő emberek minél szélesebb körű befogadása érdekében, és segíteni a fogyatékossággal élőket az önálló életvitel elsajátításában. Önálló életvitel alatt azt értjük, hogy fogyatékossággal élő ember önmaga dönthet élete valamennyi fontos kérdésében, megválaszthatja lakóhelyét, tanulmányait, munkahelyét, szabadidős tevékenységeit. Hitvallásunk és egyben mottónk Márai Sándor szavait kölcsönözve: „Tegyünk meg mindent érte, de ne tegyünk meg semmit helyette!”

Szolgáltatásainkat az elmúlt 23 évben úgy dolgoztuk ki, hogy azok a lehető legteljeskörűbben segítsék a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek társadalmi, munkaerő-piaci integrációját:

 • Támogató és szállító szolgáltatás
 • Személyi segítés a fogyatékossággal élő emberek otthonaiban, lakókörnyezetében,
 • Személyszállítás az Alapítvány átalakított gépkocsijaival, speciális eszközökkel kapcsolatos információnyújtás, szociális lehetőségek, ügyintézés terén, tanácsadás.
 • Akadálymentes Környezeti Tanácsadás

Az évek során szerzett tapasztalatok alapján, a jogszabályoknak megfelelően dolgoztuk ki azt a hatékony módszert, amellyel eredményesen tudjuk az adott épületet az összes fogyatékossággal élő csoport szempontjából vizsgálni.

 • Felnőttképzés (Alapítványunk akkreditált felnőttképzési intézmény)
 • Ingyenes jogi tanácsadás (Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű ügyfeleink számára ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak jogászaink, elsősorban társadalombiztosítás és munkajog területén. Szükség eseten okiratszerkesztésben is segítünk, továbbá esetenként képviseletet biztosítunk bíróság és egyéb hatóságok előtt)
 • Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat (FFRISS). Információk nyújtása fogyatékos fiatalok számára, érzékenyítő, esélyóra programok levezetése óvodákban, iskolákban.
 • Foglalkozás Rehabilitációs Szolgáltatás Fogyatékos és megváltozott munkaképességű ügyfeleinket segítjük - elsősorban a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésben – olyan különböző szolgáltatásainkon, tanácsadásainkon, tréningeinken keresztül, mint például: munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás, munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, felkészítés a munkavállalásra, pályaválasztási és képzési tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák megismertetése, munkaerő-közvetítés, munkavállalói tréningek. Siket ügyfeleink részére jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk.

Motiváció Alapítvány Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatása többféle tevékenység komplex egésze, melyeknek célja a segítségnyújtás.

Ügyfeleink megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek, akiknek a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • munkaközvetítés,
 • munkaerő-piaci tanácsadás,
 • álláskeresési tanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • jogi tanácsadás,
 • információnyújtás szociális ellátórendszerről.

További fontos tevékenységünk a munkaadók informálása megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeiről és az igénybe vehető kedvezményekről. Munkáltató partnereink, szükségleteik szerint vehetik igénybe tanácsadásunkat, közvetítő szolgáltatásunkat, tréningjeinket.

Szolgáltatásunkat a Budapesten és környékén élő mozgáskorlátozott, látássérült és hallássérült emberek, valamint a Budapesten élő bármilyen egészségkárosodás miatt megváltozott munkaképességű regisztrált munkanélküliek vehetik igénybe.

Évente szolgáltatásainknál, és szolgálatunknál több száz ügyfél fordul meg, Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatásunk regisztrált ügyfeleinek több mint 30%-t sikeresen helyeztük ki a nyílt munkaerő-piacra.

Érzékenyítő tréning

Munkáltatók vezetők és fogyatékos egyén közvetlen munkatársai) számára tartott személyes megtapasztaláson alapuló, interaktív érzékenyítő tréningeink során széles körű információhoz juthatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókról, speciális problémáikról és igényeiről, elősegítve ezzel a befogadásukat, megfelelő munkahelyi integrációjukat, így a megfelelő társadalmi felelősségvállalást.
 

23 éves működésünk során hatalmas szakmai tapasztalatra tettünk szert célcsoportunkkal kapcsolatban, kiforrott módszertannal, szakértői gárdával rendelkezünk. Elsők közt voltunk az önálló életvitel, és az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmának megismertetésében, gyakorlatba ültetésében.
Kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezünk a civil, állami, és forprofit szektorban egyaránt. Szolgáltatásaink módszerei a szociális törvénybe a foglalkozási rehabilitáció modelljébe is beépült. Jelenleg is több szakmai bizottságban formálunk véleményt, segítjük a célcsoportunkkal kapcsolatos döntés előkészítést, stratégiai tervezést. Működésünk során eddig több ezer fővárosi és vidéki objektumot vizsgáltunk meg és véleményeztünk az akadálymentesség szempontjából.
47 fő munkatárssal az egyik legnagyobb önálló civil szervezet vagyunk. A kollégák közül legtöbben több mint 5 éve dolgoznak nálunk, felsőfokú végzettségűek, szociális munkások, szociológusok, pszichológusok, közgazdászok, jogászok, védőnő, illetve szociális gondozók és asszisztens végzettségűek, közülük 16 fő megváltozott munkaképességű, akik a munkaközösség teljes értékű tagjai.

Munkánkat számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el, fogyatékosság barát munkahely minősítést kaptunk. Alapítványunk Leonardo, Grundtvig, Phare, HEFOP, TÁMOP, EQUAL, Mobilitás pályázatok nyertese, programjaink mindegyikét sikeresen valósították meg kollégáink. Gyakorlatilag minden olyan szervezettel kapcsolatban állunk, melyek közvetve vagy közvetlenül fogyatékos emberekkel foglalkoznak:fogyatékos emberekkel foglalkozó egyházi és civil szervezetek, a fogyatékos személyek élethelyzetét segítő intézmények és szervezetek (minisztériumok, állami intézmények, Országos Fogyatékos ügyi Tanács, TÁMOP monitoring bizottság, MESz, MEF).