Magyar Posta Zrt.

Egyikünk sem olyan erős egyedül, mint mi mindannyian együtt.”                                                           

A Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu) több mint 140 éve ismert és elismert nemzeti postai szolgáltató, Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az állami tulajdonban lévő Magyar Posta országos hálózata egymással kapcsolja össze a magánembereket és a vállalkozásokat.

Az Etikai Kódex egyértelműen meghatározza a Társaság által elfogadott általános értékrendet, amelynek fontos eleme a tolerancia, a megkülönböztetéstől mentes légkör. A Társaság elutasítja a hátrányos megkülönböztetés bárminemű formáját, munkatársait és ügyfeleit nem érheti sérelem etnikai, nemzeti hovatartozásuk, nemük, koruk, egészségi állapotuk, vallási vagy politikai meggyőződésük miatt.

A Magyar Posta Zrt. a szakszervezetekkel közösen - a magyarországi vállalatok tekintetében - az elsők között készítette el az Esélyegyenlőségi Tervét, melyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi, illetve megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. A Magyar Postánál fontos szempont a munkahelyi esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód megteremtése és folyamatos biztosítása. A humánerőforrás folyamatokba beépítésre került az egyenlő bánásmód követelménye. Ez kiterjed a munkaerő-felvételre, a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés meghatározására, a munkaviszony alatti változások kezelésére, a foglalkozási rehabilitációra, a munkaviszony megszűntetésére és a foglalkoztatással összefüggő egyéb intézkedésekre.

A Magyar Posta elkötelezett a munkahelyi sokszínűség és az esélyegyenlőségi értékek népszerűsítésében, több hazai pályázaton sikerrel vett részt (Befogadó Munkahely, Legjobb Esélyegyenlőségi Terv, Családbarát Munkahely, Fogyatékosság-barát munkahely).

A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórum Egyesület célja az aktív részvétel a nemzetközi esélyegyenlőségi alapelvek magyarországi meghonosítása érdekében tett szakmai munkában, a jogszabályok előkészítésében, szakmai kutatásokban, felmérésekben, a konferenciákon való részvétel biztosítása. A Magyar Posta - alapító tagként - elkötelezetten és elégedetten vesz részt a MEF munkájában.