Grundfos

  Rehabilitációs foglalkoztatás a GMH-ban

  A Grundfos a világ vezető szivattyúgyártójaként alapítása óta támogatja a megváltozott

  munkaképességű dolgozók foglalkoztatását és az egészségügyi rehabilitációt.

  Gyártóvállalatai számára – az alapító okiratban meghatározott - előírás, hogy a teljes

  munkavállalói létszám 3%-át megváltozott munkaképességűek tegyék ki. Befogadó

  munkahelyi modell alkalmazásában előrébb tart, mint más piaci szereplők, és

  rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlatait másoknak is szívesen megmutatja.

  A foglalkoztatás háttere:

  A vállalat irányítása során mindig szem előtt tartja és tartotta a globális fenntarthatóság

  szempontjait: felelősségteljesen és fenntartható módon végzi tevékenységét. A

  fenntarthatóság, tehát mint vállalati alapérték jelenik meg és hatja át a vállalati

  működésmódot mind stratégiai mind operatív értelemben. Ennek szerves része az is, hogy

  a cég aktív szerepet játszik az őt körülvevő társadalomban, és fontosnak tartja a társadalmi

  felelősségvállalást. Gondoskodik az emberekről – azokról is, akiknek speciális igényeik

  vannak. A kiváló termelési mutatószámokon túl a cég rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra

  is, hogy alkalmazottai kiteljesedett, elégedett életet éljenek, és hogy munkakörükben,

  munkakörülményeikben széleskörű lehetőségeket biztosítson számukra a szakmai és

  személyes gyarapodásra és fejlődésre.

  A Grundfos társadalmi kötelezettségvállalása jóval megelőzte a CSR fogalmának

  megjelenését. Az alapító, Poul Due Jensen fogékony volt a társadalmi problémákra, ami

  egyebek mellett abban nyilvánult meg, hogy 1968-ban Dániában műhelyet hozott létre

  megváltozott munkaképességű munkavállalók számára.

  Ez a kezdeményezés arra a vállalati alapfilozófiára épül, hogy az egyénre, annak ötleteire,

  kötelezettségeire, felelősségtudatára, szükségleteire, szaktudására és problémáira kell

  összpontosítani. Minden ember felelős saját életéért, de emellett azért a közösségért és

  azokért a munkakapcsolatokért is felel, amelynek részese.

  A Grundfos azt szeretné elérni, hogy globális munkaerejének minimum három százaléka

  hendikeppel induló munkavállaló legyen.

  Ennek a felelősségteljes, elkötelezett dán vállalati kultúrának köszönhetően a

  magyarországi gyáregységek már a rehabilitációs termelési részleg áttelepítésével épültek

  meg, teljesen akadálymentes kialakítással.

  A foglalkoztatás jellemzői:

  A rehabilitációs dolgozók többsége gyártósori operátorként, összeszerelési munkálatokat

  folytat: alapanyagokat gyárt, és készít elő, melyeket a sorokon építenek be és használnak

  fel. A négy gyáregységünkben jelenleg összesen 115 megváltozott munkaképességű

  személy dolgozik, ebből 108 operátorként és 7 szellemi munkakörben. A szellemi

  munkakörben dolgozók recepciósként, kaizen adminisztrátorként, munkaruha-

  ügyintézőként tevékenykednek. A foglalkoztatás kezdeti időszakaiban a munkafolyamatok

  a megmaradt képességeknek megfelelően lettek kialakítva, és emellett, ezen túlmutatva

  egy állandó törekvés figyelhető meg a részlegen arra vonatkozólag, hogy a mindennapi

  munkavégzés során is maximálisan tekintetbe vegyük a dolgozók éppen aktuális

  egészségügyi állapotát és nehézségeit (munkakör-illesztés).

   

  A gyáron belül integrált foglalkoztatás valósul meg: a megváltozott munkaképességű

  dolgozóknak napi munkájuk során szoros együttműködést kell ápolniuk a többi részlegen

  dolgozó munkatársakkal, s ehhez nélkülözhetetlen, hogy állandó interakcióban legyenek

  egymással. Ez is segíti őket abban, hogy egy nagyobb csoport tagjaként, a vállalat

  egészének szerves részeként tekintsenek magukra, s tekinthessenek rájuk mások is.

  Munkarendjüket tekintve egységesen 4 órában és fix műszakos rendben dolgoznak.

  Versenyképes jövedelemben és béren kívüli juttatásokban részesülnek. Munkába

  szállításuk megoldását és költségeit is a cég vállalja. A Grundfos belső képzésein és

  tréningjein is részt vehetnek. Mindezeken felül üzemi szociális munkás segíti a

  mindennapjaikat.

   

  Díjak és elismerések

  Példaértékű rehabilitációs foglalkoztatási modelljével a Grundfos 2011-ben, 2013-ban és

  2015-ben is elnyerte a „Fogyatékosságbarát-munkahely” elismerést.

  2011-2013:

  A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés kapcsán 2011-ben rövid távú fejlesztésként

  azt fogalmaztuk meg, hogy a hirtelen megnövekedett létszám miatt az új kollégák

  beilleszkedésének segítése érdekében egy „élmény alapú programcsomagot” dolgozunk ki

  és valósítunk meg, valamint speciális munkautasításokat teszünk elérhetővé a dolgozók

  részére. A 2011-es hosszú távú fejlesztési tervek között szerepelt egy széleskörű

  intézményi kapcsolatrendszer kiépítése a környéken, mely révén egy a korábbinál tágabb

  körből tudunk fogyatékos embereket toborozni, kiválasztani. A cél elérése érdekében a cég

  több mint 30 szervezettel épített ki kapcsolatot: civilekkel a toborzásban való

  együttműködés kapcsán, más vállalatokkal pedig a jó gyakorlatok megosztása céljából.

  Rehabilitációs foglalkoztatási gyakorlatunkra több gyártó cég is kíváncsi volt. A jó példa

  továbbadásának reményében a jövőben is szeretnénk bárki számára lehetővé tenni a

  részleg megtekintését és részvételt tanácsadáson. A megváltozott munkaképességűek

  foglalkoztatásának témakörében a cég szakdolgozatírókat és szakmai gyakorlatosokat is

  rendszeresen fogad.

  Gyakorlatainkat a médián keresztül is terjesztjük partnereink bevonásával (nyomtatott

  sajtó, televíziós csatornák, rádiós közvetítések).

  2013-2015:

  2013-as pályázatunkban fejlesztésként vállaltuk, hogy egyes szellemi munkakörök ki- és

  átalakításával, valamint azok megváltozott munkaképességűekkel való betöltésével

  további lehetőségeket biztosítunk a már nálunk dolgozó kollégák mellett olyan fogyatékos

  vagy egészségkárosodott embertársaink számára is, akik újonnan szeretnének csatlakozni a

  Grundfos csapatához. A kezdeményezés eredményeképpen ma már megváltozott

  munkaképességű személyek dolgoznak a recepción és számos más adminisztrátori

  munkakörben is.

  A megváltozott munkaképességűek karriermenedzsmentje területén végzett kiemelkedő

  munkánk elismeréseként a Salva Vita Alapítvány egy különdíjat is nekünk ítélt.

  A két éves ciklus alatt emellett folyamatosan bővítettük kapcsolatrendszerünket

  megváltozott munkaképességűeket támogató civil szervezetekkel és munkáltatókkal, mely

  tevékenységünk gyümölcseként egyre többen tudomást szerezhettek a nyílt munkaerő-

  piaci rehabilitációs foglalkoztatásunkban rejlő lehetőségekről és annak főbb

  sajátosságairól. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Grundfos a régió szintjén még ma is vonzó

  munkáltató hírében áll a megváltozott munkaképességű álláskeresők körében. Ezt

  bizonyítja az elmúlt évek folyamán hozzánk benyújtott álláspályázatok töretlenül magas

  száma.

  CSR Piac Közönségdíj 2015

  A CSR Piac az év legrangosabb CSR eseménye, melynek központi témája 2015-ben a felelős

  foglalkoztatás volt. Az eseményen nagyvállalatok, KKV-k és társadalmi vállalkozások

  mutatták be a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos legjobb gyakorlataikat.

  A rendezvény Közönségdíját a Grundfos Magyarország által bemutatott program nyerte el.

  A szakmai elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott hosszú távú elköteleződésünk

  a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásában, melynek egyik pillére a

  számukra is elérhető fejlődési és karrierlehetőségek sokszínűsége. A díjnyertes kiállítói

  stand egy-egy megváltozott munkaképességű kolléga múltját, jelenét és jövőbeni terveit

  mutatta be a látogatóknak. Célja az érzékenyítés, a figyelem felkeltése és egy követendő

  foglalkoztatási példa bemutatása volt.

  A pályázat koncepciójának megalkotásához interjúkat készítettünk a vállalat dolgozóival, s

  a beszélgetésekből nyert információkat beépítettük a kreatív anyagokba.